Välkommen!

Södertörns Brandtjänst är ett brandskyddsföretag med 40 år av erfarenhet vilket har gjort att vi idag kan erbjuda lösningar och service inom brandskydd som lever upp till dagens krav.

Brandskydd handlar inte bara om utrustning. Utbildning i kombination med rätt utrustning där alla vet vad dom ska göra vid brandtillbud och ett brandskyddsförebyggande tänkande är lösningen.

Södertörns Brandtjänst har bland sina uppdragsgivare bla. vårdinrättningar, kommuner och crane sedeltryckeri. Vi är vana att jobba med högt ställda säkerhetskrav och är väl insatta i lagställda krav inom brandskydd.

Vi kan erbjuda ett komplett sortiment av brandskyddsutrustning och utbildning och är tillsammans med våra samarbetspartners rikstäckande.